งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2561

วันที่:
ประกาศสำนักงานอัยการสูงสุด เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางที่สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

สมัครทางเว็บไซต์ : https://ago.thaijobjob.com
วันทเปิดรับสมัคร : 29 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ