งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

กรมการปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.ปลาย เปิดรับสมัคร 22 - 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : -

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ชั้น 3 กลุ่มงานปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ