งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2561

วันที่:
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบุคคลเพื่อคัเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
- คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรี ไม่จำกีดสาขา
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word,Excel, Powerpoint เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานโครงการ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- ไม่จำกัดเพศ / อายุ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 9 พฤศจิกายน 2561