งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 22 - 29 ตุลาคม 2561

วันที่:
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ครั้งที่ 2 / 2562

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนิติกร (กลุ่มกฎหมาย )
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 22 - 29 ตุลาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ