งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัคร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน และนักวิชาการเงินและบัญชี รวม 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 9 - 16 ตุลาคม 2561

วันที่:
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
จำนวน 3 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรีทุกสาขา

2 นักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 2 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15000 บาท
คุณสมบัติ ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กลุ่มงานบริหารกองทุน ชั้น 3 อาคาร 25 ปีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
วันทีเปิดรับสมัคร : 9 - 16 ตุลาคม 25261