งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 ตุลาคม 2561

วันที่:
ประกาศกองกลาง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ

ด้วยกองกลาง จะดำเนินการคัดเลือกผู้จ้างเหมาบริการ ลักษณะงาน นักจัดการงานทั่วไป 1 ราย
คุณสมบัติ
นักจัดการงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

อัตราจ้างเดือนละ 15000 บาท

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 3 - 10 ตุลาคม 2561