งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กรมการแพทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 3 - 9 ตุลาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยีหรือทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารสาสตร์ ทางสื่อมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา หรือทางนวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โณงพยาบาละธัญญารักษ์ปัตตานี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ