งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 60 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 29 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2561

วันที่:
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)
จำนวน 50 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

2 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 10 อัตรา
เงินเดือน 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา

สมัครทางเว็บไซต์ : https://oag.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : 29 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ