งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 1 - 5 ตุลาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพนักงานสถิติ
อัตราเงินเดือน : 11280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ถนนมหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ