งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 กันยายน - 9 ตุลาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุข
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการแพทย์แผนไทย หรือทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่นกำลังคน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ