งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เปิดรับสมัคร 19 - 28 กันยายน 2561

วันที่:
1 พนักงานรับรองในการประชุม งานพิธี และงานเลี้ยงรับรอง
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- มีประสบการณ์ทำงานด้านบริการ 1 ปี

2 ผู้ช่วยงานวิชาการด้านการจัดหาและบริหารทรัพย์ในต่างประเทศ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 20000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือสาข่ที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

3 พนักงานวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา
จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 40000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมโยธา
- มีความรู้และประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : กระทรวงการต่างประเทศ ถนนพระรามที่ 6 เลขที่ 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : 19 - 28 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ