งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับสมัครบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร 17 - 30 กันยายน 2561

วันที่:
รับสมัครบุคคลภายนอกตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานสาขาในสังกัด สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนนทบุรี

ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดนนทบุรี (ชั้น2) ตั้งอยู่ที่ 135/6 หมู่ 5 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
วันที่เปิดรับสมัคร : 17 - 30 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ