งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

การประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน เปิดรับสมัครวันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2561

วันที่:
การประปานครหลวง
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 วิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา
2 นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา
3 นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา
4 นักวิชาการการเงินการคลัง จำนวน 4 อัตรา
5 นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
6 นักบริหารงาน จำนวน 9 อัตรา
7 นักอาชีวอนามัย จำนวน 1 อัตรา
8 นิติกร จำนวน 1 อัตรา
9 นักทรัพยากรบุคคล (ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรอการเรียกบรรจุ)
10 ช่าง (ด้านควบคุมงานก่อสร้าง (Foreman) (ขึ้นบัญชีสำรองรอการเรียกบรรจุ)

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครสอบ
ผ่านเว็ปไซต์ https://mwa.thaijobjob.com
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 16 ตุลาคม 2561
ตลอต 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ