งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กรมพลศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 26 กันยายน 2561 - 3 ตุลาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://dpe.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ