งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 25 กันยายน 2561 - 1 ตุลาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ ทางพันธุศาสตร์ ทางพฤกษศาสตร์ ทางจุลชีววิทยา ทางพิษวิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางนิติวิทยาศาสตร์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://cifs.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ