งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน เปิดรับสมัคร 4 - 12 กันยายน พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัตรต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิธสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 64 หมู่ที่ 7 ซอยวัดเสด็จ ถ.รังสิต-ปทุมธานี ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ