งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สำนักบริหารบุคคล รับสมัครพนักงานโครงการจัดระบบถ่ายภาพกิจกรรม วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร - 14 กันยายน พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : พนักงานโครงการจัดระบบถ่ายภาพกิจกรรม
อัตราเงินเดือน : 16,000 บาท
ประเภท :
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : - วุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : - ถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอภารกิจต่างๆของกระทรวง

สมัครทางเว็บไซต์ : File แนบ