งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2561

วันที่:
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- นักวิชาการสถิติ จำนวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ สิงหาคม 2561
ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เวลา 09.00-16.00น.


(รายละเอียดประกาศรับสมัครตามเอกสารแนบ) http://www.smartteen.net/…/…/download/20-1286-1534736080.pdf