JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค,นครปฐม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า), ลูกจ้างช่าง, ลูกจ้างพัสดุ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง ลูกจ้างช่าง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า), ลูกจ้างช่าง, ลูกจ้างพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ลูกจ้างช่าง รูปแบบกะ
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 18 - 30
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

2 ลูกจ้างช่าง
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ
เพศชาย อายุ 18 - 30
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3 ลูกจ้างช่าง (ปฎิบัติการระบบไฟฟ้า) รูปแบบกะ
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดอายุแต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

4 ลูกจ้างช่าง ชั้น 2 - 3
จำนวน 5 อัตรา
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดอายุแต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

5 ลูกจ้างพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดอายุแต่ไม่ต่ำกว่า 18 ปี
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี พาณิชยการ การจัดการโลจีสติกส์


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ห้องประชุมชั้น 8 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม
วันที่เปิดรับสมัคร 15 - 16 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นครปฐม

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

3 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

4 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

5 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

9 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562

10 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562