งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานพิเศษ เงินเดือน 40000 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : ผู้ชำนาญการด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
อัตราเงินเดือน : 40,000 บาท
ประเภท : พนักงานราชการพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : - ปริญญาตรี
- ปริญญาโท
- ปริญญาเอก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านการจัดการการบินหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานด้านการวางระบบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หรือด้านการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี
2.มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่สามารถใช้สื่อสารปฏิบัติงานได้ดี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 9 กรมท่าอากาศยาน 71 ซ.งามดูพลี ถ.พระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 10120
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ