งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เปิดรับสมัครวันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2561

วันที่:
กรมการค้าภายใน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน
( เปิดรับสมัครวันที่ 17 สิงหาคม 2561 - 23 สิงหาคม 2561 )

1 ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บัญชี นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

สมัครทางเว็บไซต์ : เว็บไซต์ : http://https://dit.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ