งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 23 - 31 สิงหาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัคร
สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาทางการบัญชี มีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๒.๐๐

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : แผนกกำลังพล กองบังคับการ กองบิน 41 ที่อยู่ 10/864 ถนน มหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ