งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 20 - 24 สิงหาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 21,000 - 23,100 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาเอกทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรอง

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง ชั้น 4 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
121/1-2 ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ