งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 ธันวาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 10 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย
อัตราเงินเดือน : 80,000 - 114,660 บาท
ประเภท : พนักงานราชการศักยภาพสูง กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือเทียบเท่า
2. เป็น หรือเคยเป็นผู้บังคับอากาศยาน ของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชน
3. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการค้นหาและช่วยชีวิต ไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. สำเร็จหลักสูตรการค้นหาและช่วยชีวิตจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ในประเทศ หรือต่างประเทศ ที่ ICAO และ/หรือ IMO รับรอง เช่น หลักสูตร Search and Recue ของสถาบัน Singapore Aviation Academy หรือ หลักสูตรการค้นหาและช่วยชีวิตของกองทัพอากาศ เป็นต้น

วิธีสมัคร : สมัครทาง E-mail recruitment.mot@gmail.com หรือ โทรสาร 0 22860 6115 หรือสมัครด้วยตนเอง
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 38 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10100
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ