งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งงานธุรการ วุฒิ ปวช.เงินเดือน 17,280 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 15 สิงหาคม 2561

วันที่:
สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานฯ ตำแหน่งงานธุรการ วุฒิ ปวช.เงินเดือน 17,280 บาท เปิดรับสมัคร 1 - 15 สิงหาคม 2561

รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานธุรการ
อัตราค่าตอบแทน 11280 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2000 ค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว 4000
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช. สาขาวิชาทางด้านบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สมัครทางเว็บไซต์ : https://admincourt.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : 1 - 15 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ