งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส. - ป.ตรี จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 - 17 สิงหาคม 2561

วันที่:
ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เรื่อง รับสมัครบุุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

1 ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2 ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือการจัดการ

3 ตำแหน่ง : พนักงานช่างเทคนิค
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.ทางสาขาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาโทรคมนาคม

สมัครทางเว็บไซต์ : https://sbpac.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ