งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร 1 - 15 สิงหาคม 2561

วันที่:
ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียดดังนี้