งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน รวม 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ปริญญาโท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2561

วันที่:
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานคุณวุฒิต่าง ๆ รวม 21 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561
สมัครทางเว็บไซต์ : http://job.thailandpost.com
วันที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

รายละเอยดเพิ่มเติม File แนบ