JOB-18 งานราชการ
งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 24 ม.ค. 2562

งานราชการ,รัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย,สงขลา,หาดใหญ่

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 18/07/2561 จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 9 สิงหาคม 2561

ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 54/2561 เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 18/07/2561

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
แายุไม่เกิน 35 ปี
เคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือเคยอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดนแดนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 6 เดือน หรือมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย และผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและผ่านการอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง

หากมีความสามารถในการขับรถ หรือความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
สถานที่รับสมัคร : สำนักงาน กฟผ.หาดใหญ่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 - 9 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ
Tags : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สงขลา หาดใหญ่

1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประกาศการสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์

2 เปิดสอบ ภาค ก. ก.พ. เปิดรับสมัครสอบ 7 ก.พ. -27 ก.พ. 2562

3 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 อัตรา วุฒิ ปวส.- ป.ตรี 23 มกราคม 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562

4 ธนาคารกรุงเทพ WALK-IN INTERVIEW รับสมัครและสัมภาษณ์ทันที วันที่ 24 มกราคม 62

5 กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา เงินเดือน 40,080 บาท เปิดรับสมัคร 21 - 31 มกราคม พ.ศ. 2562

6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 มกราคม พ.ศ. 2562

7 สภากาชาดไทย ประกาศรับสมัครงานเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย วุฒิ ม.6 ปวช.-ปวส.-ป.ตรี จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร 18 - 31 มกราคม 2562

8 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 31 มกราคม - 22 กุมภาพันธ์ 2562

9 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 21 - 30 มกราคม 2562

10 กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 14 อัตรา วุฒิ ม.3 - ป.ตรี เปิดรับสมัคร 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562