งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 18/07/2561 จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 6 - 9 สิงหาคม 2561

วันที่:
ประกาศฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่ 54/2561 เรื่อง การรับสมัครพนักงานสัญญาจ้างพิเศษ 18/07/2561

ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
แายุไม่เกิน 35 ปี
เคยรับราชการทหาร ตำรวจ หรือเคยอาสาสมัครตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดนแดนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 6 เดือน หรือมีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัย และผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยและผ่านการอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจรับรอง

หากมีความสามารถในการขับรถ หรือความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ หรือมีความรู้ด้านบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองเท่านั้น
สถานที่รับสมัคร : สำนักงาน กฟผ.หาดใหญ่ สถานีไฟฟ้าแรงสูงหาดใหญ่ 1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่เปิดรับสมัคร : 6 - 9 สิงหาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ