งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

สำนักงานประกันสังคม บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครวันที่ 23 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา (ยกเว้น สาขาเกษตรศาสตร์ สาขาประมง สาขาสัตวศาสตร์)

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ 590 หมู่ 1 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ