งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 8 อัตรา ดังนี้
1.เจ้าหน้าที่สำนักงาน กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2.ช่างเทคนิคโยธา จำนวน 1 อัตรา
3.ช่างเทคนิคไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4.พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา
5.นักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
( เฉพาะวันและเวลาราชการ ) สมัครด้วยตนเอง
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 อาคารร่มเกล้า
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สอบถามรายละเอียด
โทร. 02-316-6313 ต่อ 119
หรือ โทร. 02-316-9669