งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 19 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : พนักงานผังเมือง
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 3 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ