งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 13 กรกฎาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร้๗การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ