งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส.- ป.ตรี จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่:
1 ตำแหน่ง : บุคลากร
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา

2 ตำแหน่ง : นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา

3 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีทุกสาขา

4 ตำแหน่ง : นักสถิติ
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์

5 ตำแหน่ง : นักวิชาการการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

6 ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

7 ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร
อัตราเงินเดือน : 13800-19500 บาท
ประเภท : รายละเอียดตามประกาศแนบ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวส. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

สมัครทางเว็บไซต์ : https://doaecenter.thaijobjob.com/
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ