งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร เปิดรับสมัคร 18 - 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่:

ตำแหน่ง : นิติกร
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เลขที่ 352 ถ.สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี กรุงเทพ
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ