งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 8 - 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่:
ประกาศสำนักงานประกันสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ และตำแหน่งนักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่ง : นักกายอุปกรณ์
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรีสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากคณะกรรมการวิชาชีพกายอุปกรณ์

สมัครทางเว็บไซต์ : https://sso.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ