งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 20 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 20 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

** ผ่านภาค ก.

สมัครทางเว็บไซต์ : http://www.excise.go.th/job
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ