งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 10 ธันวาคม 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 6 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : พนักงานวิชการเงินและบัญชี
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่) ถนนศูนย์ราชการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันที่เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ