งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

สถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ รับสมัครพนักงานราชการ 18 อัตรา วุฒิ - ปวส. - อนุปริญญา - ปริญญาตรี - ปริญญาโท เปิดรับสมัคร 11 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันที่:
สถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สมัครทางเว็บไซต์ https://bcca.thaijobjob.com
วันที่เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ