งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 14 ธันวาคม 2561

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2561

วันที่:
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขอความอนุเคราะห์ประกาศรับสมัครงาน รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19500 ค่าครองชีพชั่วคราว 500
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
ปริญญาตร สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์

2 นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักบริหาร
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 19500 ค่าครองชีพชั่วคราว 500
คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
ปริญญาตร สาขานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ อักษรศาสตร์

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง / ไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
วันที่เปิดรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ