งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)รับสมัครตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานคดี ฝ่ายคดีและบังคับคดี ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2561

วันที่:
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานคดี ฝ่ายคดีและบังคับคดี
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางด้านกฏหมาย

Download ใบสมัคร
วิธีสมัคร : สมัครได้ด้วยตนเอง หรือ ทางอีเมล์ ทางไปรษณีย์
สถานที่รับสมัคร : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา อาคารเอไอเอแคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 E - mail hrslf@studentloan.or.th
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 8 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ