งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 11 ธันวาคม 2561

การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

วันที่:
ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6 รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 6
จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือศิลปกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาทัศนศิลป์)หรือศึกษาศาสตร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หรือสาขาวิชาศิลปะ) และสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานโปรแกรมการออกแบบและตัดต่อ เช่น Adobe Illustrator ,Adobe Photoshop และProShow หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง


สมัครทางเว็บไซต์ : https://port.job.thai.com
วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ