งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 12 ธันวาคม 2561

กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนในตำแหน่งพนักงานผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ เปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

วันที่:
ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนในตำแหน่งพนักงานผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ
รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานทุนหมุนเวียนในตำแหน่งพนักงานผลิตแผ่นป้ายทะเบียนรถ
จำนวน อัตรา
เงินเดือน 10430 บาท
คุณสมบัติเฉพาตำแหน่ง
วุฒิ ม.3 - ม.6

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : กองการเจ้าหน้าที่ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 1 ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันที่เปิดรับสมัคร : 25 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561

ทีมาและรายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ