เปิดสอบ เทศบาลตำบลหนองไม้งาม จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557

เทศบาลตำบลหนองไม้งาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ และระดับ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

ชื่อตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- นายช่างไฟฟ้า
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการศึกษา

วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐ ๔๔๖๗ ๙๙๗๖


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่าง
http://www.nongmaingam.go.th/images/nongmaingam/PDF/PragatsorbNM.pdf
31 มกราคม 2557  08:12 น.
บุรีรัมย์    งานราชการบุรีรัมย์    สอบ อบต บุรีรัมย์    สมครัสอบบุรีรัมย์    หางานบุรีรัมย์    เปิดสอบที่บุรีรัมย์   
Vote
Rated 5/5 (100%) (1 Vote)