งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

เปิดสอบ เทศบาลตำบลหนองไม้งาม จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557

วันที่: ศุกร์ 31 มกราคม 2557  08:12 น.
เปิดอ่าน : 1999 ครั้ง

เทศบาลตำบลหนองไม้งาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ และระดับ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

ชื่อตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- นายช่างไฟฟ้า
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการศึกษา

วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐ ๔๔๖๗ ๙๙๗๖


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่าง
http://www.nongmaingam.go.th/images/nongmaingam/PDF/PragatsorbNM.pdf
https://www.facebook.com/Job108com