งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 1 กันยายน 2557
ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ปวส ตำแหน่งพนักงานคลังฯ หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 29 ส.ค. 57 - 15 ก.ย. 57 ไปรษณีย์ไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน วุฒิ ปริญญาตรี 10 ตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 29 ส.ค. 57 - 15 ก.ย. 57 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้ประนีประนอมประจำศาล จำนวน 17 อัตรา รับสมัครถึง วันที่ 10 กันยายน 2557 สนง.ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 26 กันยายน 2557 กรมราชทัณฑ์ เปิดสอบเข้ารับราชการ(สำหรับผู้พิการ) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 - 27 กันยายน 2557 อบจ สระแก้วรับสมัครพนักงานจ้าง 20 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 - 9 กันยายน 2557
วันที่: 31 มกราคม 2557  08:12 น.
เปิดอ่าน : 1844 ครั้ง
เทศบาลตำบลหนองไม้งาม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒ และระดับ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๖ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

ชื่อตำแหน่งและหรือสายงานที่เปิดรับสมัครสอบ
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒
- เจ้าพนักงานธุรการ
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- นายช่างไฟฟ้า
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการศึกษา

วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐ ๔๔๖๗ ๙๙๗๖


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่าง
http://www.nongmaingam.go.th/images/nongmaingam/PDF/PragatsorbNM.pdf