งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับโอนย้าย ด่วน! สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับโอนย้าย นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ/ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง

วันที่:
ประกาศรับโอนย้าย ด่วน!
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
รับโอนย้าย
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ/ชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
รายละเอียด :
จบปริญญาตรีสังคมสงเคราะห์ขึ้นไป มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ผ่านการอบรมสังคมสงเคราะห์จิตเวช และ/หรือ มีประสบการณ์การทำงานกับผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิต

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
หรือฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โทร.0 2 248 8999
ในวัน-เวลาราชการ