งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัคร 22 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันที่:
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หรือสาขาวิชาการบัญชี

วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเอง
สถานที่รับสมัคร : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระะวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม File แนบ