งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

รับสมัครครู สาขาวิชาช่างยนต์ 1 ตำแหน่ง

วันที่:
วศบ. อสบ. คอบ. คบ. ปทส. หรือวุฒิที่เกี่ยวข้อง
ในสาขาวิชาช่างยนต์. เครื่องกล.
สนใจติดต่อ.
ฝ่ายวิชาการ. วิทยาลัยเทคนิคพังงา.
0910433604
ด่วน. เปิดภาคเรียน. พ.ค.61
เงินเดือนตามวุฒิ. มีค่าสอนพิเศษ
รายได้เดือนละ. 13000-15000 บาท