งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา

วันที่:
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 อัตรา ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
2. เจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน (โปรแกรมเมอร์)
3. เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดที่ https://www.mwit.ac.th