งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครครู 6 ตำแหน่ง

วันที่:
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์รับสมัครครู 6 ตำแหน่ง
1. ครูสอนวิชาฟิสิกส์ 1 ตำแหน่ง
2. ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง
3. ครูสอนวิชาสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง
4. ครูสอนวิชาภาษาไทย 2 ตำแหน่ง
5. ครูสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดที่ https://www.mwit.ac.th