งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 16 กันยายน 2557
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลน้้าพ่น เปิดสอบเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 ตำแหน่ง 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2557 กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดสอบเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 24 อัตรา รับสมัคร 15 - 19 กันยายน 2557 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดสอบบุคคลเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 ตำแหน่ง 13 อัตรา เปิดรับสมัครออนไลน์ วันที่ 16 – 22 กันยายน 2557 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 15 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท เปิดรับสมัคร 22 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2557 กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2557

เปิดสอบ เทศบาลตำบลจันดุม จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557

วันที่: ศุกร์ 31 มกราคม 2557  07:55 น.
เปิดอ่าน : 2682 ครั้ง
เทศบาลตำบลจันดุม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- เจ้าหน้าที่การประปา
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- ช่างโยธา
- ช่างไฟฟ้า
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- บุคลากร
- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- นักวิชาการประชาสัมพันธ์

วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ สอบถามโทร. ๐ ๔๔๑๙ ๖๕๐๐


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่าง
http://www.jandum.org/data/jandum1.pdf