งานราชการ 108 งานราชการที่เปิดสอบ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

เปิดสอบ เทศบาลตำบลจันดุม จำนวน 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2557

วันที่: ศุกร์ 31 มกราคม 2557  07:55 น.
เปิดอ่าน : 2772 ครั้ง
เทศบาลตำบลจันดุม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑ ระดับ ๒ และระดับ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๓ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๗

สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๑
- เจ้าหน้าที่ธุรการ
- เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
- เจ้าหน้าที่การประปา
- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- เจ้าหน้าที่พัสดุ
- ช่างโยธา
- ช่างไฟฟ้า
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๒
- เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สายงานเริ่มต้นจากระดับ ๓
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- บุคลากร
- นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
- นักวิชาการประชาสัมพันธ์

วิธีการรับสมัคร วัน เวลา รับสมัครสอบ
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ สอบถามโทร. ๐ ๔๔๑๙ ๖๕๐๐


รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงค์ด้านล่าง
http://www.jandum.org/data/jandum1.pdf